Etkinlikler
Zed Grant Atölye Çalışması: Dijital Hikaye Anlatıcılığı
Zeyno Pekünlü

5, 12, 26 Şubat 2013, 18:00 – 21:00, KAT1

Baskı makinalarının icat edilmediği, ulaşımın oldukça yavaş, kıtalararası ulaşımın ise neredeyse imkansız olduğu zamanlarda bile sözü, fikri ve imgeyi taşıyan hikaye anlatıcıları vardı. Göçebe olanlar hikayeleri mekanlar arasında, yerleşik olanlarsa zamanlar arasında yayıyordu. Hikayeciler, ortak hafızanın ve ortak bilginin koruyucusuydular; sözü yalnızca yaymıyorlar, aynı zamanda hikayeleri, mitolojileri, fikirleri, icatları topluyorlar, düzenliyorlar, yeniden üretiyorlar, çoğaltıyorlar ve anonimleştiriyorlardı. Walter Benjamin, 1936 yılında yayımlanmış olan Hikaye Anlatıcısı makalesinde; gün geçtikçe hikaye anlatıcılarına daha az rastladığı tespitinden yola çıkar ve bunun sebebini deneyimin önem kaybederken enformasyonun değer kazanmasına bağlar: “Enformasyon yalnızca yeni olduğu an değer taşır, yalnızca o an yaşar. Kendini tümüyle o ana teslim etmeli, zaman kaybetmeden kendini ona açıklamalıdır. Oysa hikaye farklıdır: Kendini tüketmez, gücünü toplar ve korur, yıllar sonra bile harekete geçirebilir.”

Hikaye anlatıcılığına benzer bir geleneğin, 1970’lerden başlayarak dijital olanakları kullanarak ortaya çıktığını, World Wide Web’in yaygınlaşmasıyla dijital hikaye anlatıcılığı deneyimlerinin paylaşıldığını görüyoruz. Bugün internet bireysel, kolektif ya da interaktif olarak üretilen ve tüketilen, dijital teknolojilerden faydalanan bireysel-toplumsal-tarihsel anlatılarla dolu. Bu anlatılar Benjamin’in hikaye anlatıcılarının alamet-i farikası olarak tarif ettiği “hakikatin destansı boyutunu” yakalayabiliyorlar mı? Yoksa enformasyonun “makul” sınırlarında mı dolaşıyorlar?

Bu atölye çalışması, hikaye anlatıcılığının tarihini ve bugününü tartışmayı, dijital hikaye anlatımının olanaklarına bir giriş yapmayı, bu olanakların sanat ve aktivizm alanında bize açabileceği alanları keşfetmeyi ve bireysel ya da grup projeleri üretmeyi amaçlıyor. Üç buluşmadan oluşacak atölye çalışmasının birinci buluşmasında; hikaye anlatıcılığı kavramı, bir dizi okuma ve çeşitli alanlardan örnekler (siyaset, reklamcılık, aktivizm, oyun, eğitim, sanat vb.) aracılığıyla tartışılacak. Dijital hikaye anlatımının olanakları  (film, animasyon, imaj, yazı, hypertext, ses, blogging, radyo, sosyal medya vb.) incelenecek. İkinci buluşmada bir yandan yeni örnekler üzerinden tartışma devam ederken, diğer yandan katılımcılar proje fikirlerini oluşturmaya başlayacaklar. Bu projeler içerikleri ve içeriğe uygun dijital olanaklara odaklanarak kolektif olarak tartışılacak. İkinci ve üçüncü buluşma arasındaki iki haftalık sürede katılımcılar projelerinin taslaklarını hazırlayacaklar ve üçüncü buluşmada somutlaşan taslakların sunumları yapılacak, öneriler ve eleştiriler paylaşılacak.

Atölye çalışması ücretsizdir. Katılımcı sayısı 15 kişi ile sınırlıdır.

Katılmak isteyenlerin 3 Şubat 2013’e kadar grant@zedgrant.org adresine e-posta göndererek kayıt yaptırmaları gereklidir.

Atölye çalışması KAT1‘de gerçekleştirilecektir.

Adres: KAT1, İstiklal Cad. Mısır Apt. No:163 K.1 D.2 Beyoğlu / İstanbul 34433 Turkey

Zeyno Pekünlü, Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölümü’den mezun olduktan sonra aynı üniversitede yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarını bitirdi. Barselona Üniversitesi’nde “Sanatsal Üretim ve Araştırma” programında ikinci yüksek lisansını tamamladı. İstanbul Kültür Üniversitesi’nde öğretim elemanı olarak görev yapmakta ve sanat çalışmalarını sürdürmekte.  İstiklal Marşı’ndan Yeşilçam melodramlarına, Nutuk’tan kadına yönelik şiddet haberlerine uzanarak farklı tahakküm biçimlerinin kamusal ve özel tezahürlerini incelediği ve iktidar teknolojilerini sorunsallaştırdığı çalışmalarında, sıradan metin ve görüntülerin biçimsel bozumu, bağlamsal kopuşu ya da kategorizasyonu yoluyla, malzemelerin toplumsal işlevlerini ters yüz etmeyi amaçlıyor.