Etkinlikler
Heves
Cda-Projects Grant Sunum-performans Serisi

Aykan Safoğlu
22 Mart 2013, 18:30, KAT1

Sunum-performans Türkçe olacaktır.

20.yy Türkiye sanat pratiğine odaklanarak seçilmiş tarihsel anekdotları masa başında yeniden üreterek görsel bir dile dönüştürmeyi amaçlayan Heves, Batılılaşma tarihimizde görsel sanatçı ve yazarların çokça tartıştığı biçim-içerik, orijinal-taklit, iç-dış, amatör-profesyonel gibi ikilikleri bir daha hayal etmeye heves eder. Heves yegâne ilham kaynağını sanatçının bir ‘züppe’ye dönüştüğü anlarda arar ve koyu ahlaki önermelere girmeden, bir hevesin peşine takılarak üretilmiş sanat eserine ve onu üreten ‘modern’ sanatçıya yakından bakar.

Toplumsal ve kültürel dönüşümlerin merkezinde üretmiş Muallim Ahmed Said, Hale Asaf, Mübin Orhon, Sevim Burak, Tezer Özlü gibi sanatçılar, sunum masasındaki kâğıtlardan duvara yansıyan figürlere dönüşürken bize günümüz sanatını, sanatçısını, izleyicisini anlamakta ne kadar yardımcı olabilirler?

Aykan Safoğlu (1984, Istanbul) Berlin’de yaşıyor. İşlerinde, kültürel eserler, queer politika, kimlikler ve kültürel yüzleşmelere dair  karşılıklı okumaları  araştırmak amacıyla tarihle kenarda kalmış bir bakış açısından ilişki kuruyor. Popüler kültür, güncel olaylar, tarihsel belgeler ve İstanbul ve Berlin’deki yerel topluluklara etkin bağlılığından beslenen söylemler üretiyor.

Muallim Ahmed Said’in camaltı tekniğiyle boyadığı denizci halı üzerinde hevesle poz verirken, Aykan Safoğlu, 2013

18 Ocak – 9 Mayıs 2013 tarihleri arasında KAT1’de gerçekleştirilecek olan Cda-Projects Grant Sunum-performans Serisi bağlamında Burak Delier, Merve Ünsal, Aykan Safoğlu, Jalal Toufic ve Selçuk Artut birer sunum-performans üretmek üzere davet edildi.

Her sanatçı sunum-performans formatını kendi pratiği içinden yorumlayarak, söylemin sahnelenmesine yönelik stratejiler önerecek. Cda-Projects Grant Sunum-performans Serisi’nin tartışmaya açacağı konular arasında; sanatsal üretim ve nasıl pazarlandığı, otosansür, sanatçı öznenin kurgulanışı, sonsuz geri dönüşün kısır döngüsü ve Türkiye’deki sanat pratiğinin tarihi boyunca Batı ile sorunlu ilişkisi bulunuyor.