Etkinlikler
Hayalperest: Ezzeddine Qalaq
Rasha Salti, Kristine Khouri

CDA-Projects Grant Sanatsal Araştırma ve Üretim Desteği Etkinlikleri (2011 Grant Desteklenen Proje)

5 Ekim 2012, 18:30, KAT1

Konuşma İngilizce olacaktır.

Ezzeddin Qalaq sanatçılarla Beyrut’ta, 1978. Soldan sağa: Hilmi Touni (Mısır), Claude Lazar (Fransa) and Seta Manoukian (Lübnan). Claude Lazar’ın izniyle.

Filistin ile Dayanışma İçerisinde Uluslararası Sanat Sergisi (International Art Exhibition for Palestine), 21 Mart 1978’de Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) merkez binası ve Shatila göçmen kampının yanı başında Beyrut Arap Üniversitesi’nde açıldı. Otuz bir ülkeden, yüz doksan yedi sanatçıya ait yaklaşık iki yüz iş/eser (resimler, litografiler ve heykeller), Filistin devrimini desteklemek ve Filistin ile Dayanışma İçinde Müze’nin (Museum in Solidarity with Palestine) koleksiyonunun çekirdeğini oluşturmak amacıyla bağışlanmıştı.  Destekleyen ülkeler arasında Arjantin, Brezilya, Şili, Peru, Venezüella, Dominik Cumhuriyet, Küba, Fransa, İtalya, İspanya, Macaristan, Almanya, Polonya, Sovyetler Birliği, Japonya, Hindistan ve Arap ülkelerinin büyük bir kısmı bulunuyordu. Bu büyük ölçekli serginin gerçekleştirilmesi, Filistin’e destek veren uluslararası ve sürgünde bir müzenin kurulmasına doğru ilk adım gibi görünüyordu. Projenin katalizörü, FKÖ’nün Fransa’daki temsilcisi ve karizmatik bir militan, entelektüel ve hayalperest olan Ezzeddine Qalaq, sanatın hayal edilen ile ilişkilenebilme ve insanların dünyaya dair bilinçlerini dönüştürme potansiyeline inanıyordu.

Qalaq, Filistinliler yurtlarından kovulup, dünyaya dağıldığı sırada, yeni bir politik liderler kuşağının oluşmasında önemli rol oynayan Filistinli Öğrenciler Genel Birliği (FÖGB) adlı örgüte katıldığında, Université de Poitiers’de doktorasını yapıyordu. İlk zamanlarda, siyasi eğilimli sanat çevreleriyle yakınlaştı. Filistinli, Arap ve Avrupalı sanatçıların Filistin devrimi için posterler üretmelerini sağladı. Cahiers du Cinéma’dan bir grup film yapımcısını teşvik edip, onlarla Suriye ve Lübnan’daki göçmen kamplarına giderek, Fransa ve dünyada yaygın olarak gösterilen L’Olivier adlı filmin yapılmasını sağladı. 3 Ağustos 1978’de, sergiyi kurmak amacıyla aylardır bulunduğu Beyrut’tan Paris’e dönüşünden bir gün sonra öldürüldü. Khouri ve Salti, Filistin ile Dayanışma İçerisinde Uluslararası Sanat Sergisi’nin belgelerle yeniden kurgulanmasına yönelik araştırmalarında, Qalaq’ın detaylı bir biyografisini oluşturdu. Qalaq’ın -sanatçı ve entelektüellerle birlikte çalışan bir militan olarak- film, gösterimler, poster ve sergilerin üretilmesi için kaynak sağlayarak ve bazen de kendisi destekleyerek mümkün kıldığı, Filistin ile dayanışma içinde politik angajmanla ortaya çıkan sanatın hikayesini, üreticilerinin perspektifinden anlatıyor. Sunum, hikayeyi eşelemenin olası sonuçlarını ve onu oluşturanlar açısından çoklu anlamlarını keşfedecek.

KAT1'deki sunumdan